Domen Eržen

Predsednik

Miha Frlic

Podpredsednik

Klara Pustavrh

Tajnica

Blaž Alič

Blagajnik

Žiga Primožič

Hišnik

Alex Mirčevski

Predstavnik za šport

Marcel Šubic

Predstavnik za kulturo

Aljaž Rant

Informatik

Telefon: 031 832 933
e-mail : aljaz.rant@gmail.com

Lucija Frlic

Predstavnica dijaške sekcije

Telefon:

e-mail: