Klub študentov Poljanske doline

Uporaba prostorov

Priporočljivo je, da se za ključe pozanimate že nekoliko prej kot jih boste potrebovali, da potem ne bo prišlo do neljubih situacij. Oseba, ki ključe prevzame, se mora ob prihodu v klub vpisati v knjigo in odgovarja za ključe in nastalo škodo v klubu v času njegovega obiska prostorov. Po uporabi ključev naj le te čim prej dostavi tistemu, pri katerem si jih je sposodil oziroma, če jih preda drugemu članu kluba naj o tem obvesti lastnika ključev.